PDA

View Full Version : Tại sao dn tộc tương tn...?Son Ha
04-21-2008, 03:37 AM
"C khi no bạn tra hỏi về căn nguyn su xa nhất đ gy nn cuộc chm giết tương tn đang ph vỡ qu hương chng ta đ từ 20 năm nay chăng? Tất nhin l c, hết mọi người Việt Nam đ suy nghĩ điều ấy v cu thưa đến trước hết trong tr mọi người l tại Việt cộng. Chnh Việt cộng đ gy nn cuộc chiến đau thương ny, m sở dĩ như vậy v họ đ thu nhận hệ ngoại lai, khiến họ khng cn nhn ra người trong nước l anh em cng ruột thịt, m chỉ nhn thấy đ l kẻ th."
(Triết gia Kim-Định)


Mời bạn rng đọc tiếp ở đy với hai chương đầu...

http://emavaban.com/forums/showthread.php?p=46686#post46686