PDA

View Full Version : CHO THÀNH PHỐ MẤT TÊNTHANHLOAN
04-29-2008, 10:18 AM
CHO THÀNH PHỐ MẤT TÊN


http://img501.imageshack.us/img501/466/img161du6.jpghttp://img132.imageshack.us/img132/4087/img162hk8.jpg

THANHLOAN
04-29-2008, 02:03 PM
HƯƠNG CA VÔ TẬN

http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/huongcavotan.mp3


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/huongcavotan.mp3

THANHLOAN
04-29-2008, 02:05 PM
KHI XA SÀIG̉Nhttp://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/khixasg.mp3


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/khixasg.mp3

THANHLOAN
04-29-2008, 02:07 PM
CON CUỐC VIỆT NAM


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/conquocvn.mp3


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/conquocvn.mp3

THANHLOAN
04-29-2008, 02:08 PM
SÀIG̉N NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/sgniemnhokoten.mp3


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/sgniemnhokoten.mp3

THANHLOAN
04-29-2008, 02:10 PM
LỜI NGƯỜI RA ĐIhttp://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/loinguoiradi.mp3


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/loinguoiradi.mp3

THANHLOAN
04-30-2008, 09:44 PM
ANH GIẢI PHÓNG TÔI


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/anhgiaiphongtoi.mp3


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/anhgiaiphongtoi.mp3

THANHLOAN
04-30-2008, 09:46 PM
CHĂN VỊT Ở PHƯƠNG NAM


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/chanvitophuongnam.mp3


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/chanvitophuongnam.mp3

THANHLOAN
04-30-2008, 09:47 PM
BÀ MẸ PHÙ SA


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/bamephusa.mp3

http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/bamephusa.mp3

THANHLOAN
04-30-2008, 09:48 PM
KHÓC MỘT GỈNG SÔNG


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/khocmotgiongsong.mp3


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/khocmotgiongsong.mp3

THANHLOAN
04-30-2008, 09:53 PM
http://img501.imageshack.us/img501/466/img161du6.jpghttp://img132.imageshack.us/img132/4087/img162hk8.jpg
CHO THÀNH PHỐ MẤT TÊN

http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/chothanhphomatten.mp3


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/chothanhphomatten.mp3

THANHLOAN
04-30-2008, 09:56 PM
QUÊ HƯƠNG NGÀY EM LỚNhttp://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/quehuongngayemlon.mp3


http://motgocpho.com/user/thanhloanmgp/KL/quehuongngayemlon.mp3

THANHLOAN
03-13-2009, 09:45 AM
Người di tản buồn


http://motgocpho.org/users/thanhloanorg/3004/0613.mp3


http://motgocpho.org/users/thanhloanorg/3004/0613.mp3

THANHLOAN
04-19-2011, 12:16 PM
Đêm chôn dầu vượt biển

http://motgocpho.org/users/thanhloanorg/3004/0601chothanhpho.mp3

http://motgocpho.org/users/thanhloanorg/3004/0601chothanhpho.mp3

THANHLOAN
04-19-2011, 12:19 PM
Sàig̣n ơi vĩnh biệthttp://motgocpho.org/users/thanhloanorg/3004/0602.mp3


http://motgocpho.org/users/thanhloanorg/3004/0602.mp3

THANHLOAN
04-19-2011, 12:20 PM
Ai thích nghe online Album này th́ vào đây nha .Chúc các bạn nghe nhạc như ư :om:

Mimosa
04-19-2011, 12:44 PM
:thank3: :good::rose::rose::rose: Chị Thanh Loan
Album nầy hay quá