PDA

View Full Version : Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng tham gia triển lăm “Open Show 2008”Tristesse
11-25-2008, 11:42 AM
Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng tham gia triển lăm “Open Show 2008”

http://i393.photobucket.com/albums/pp14/Tristesse_baby/87262-medium_NVHN-081124-Hung1.jpg

Họa phẩm sơn dầu Cảm Tính Ven Biển số 35 của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng đă được tuyển chọn vào ṿng chung kết của cuộc triển lăm “Open Show 2008.” (H́nh: Nguyễn Việt Hùng cung cấp)LITTLE SAIGON, California.- Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng sẽ tham gia triển lăm “Open Show 2008,” Los Angeles, từ ngày 13 Tháng Mười Hai, 2008 đến ngày 16 Tháng Giêng, 2009, một thông báo của họa sĩ này cho biết như vậy.
“Open Show 2008” là cuộc triển lăm hàng năm tại Gallery 825, tuyển chọn các tác phẩm nghệ thuật tạo h́nh từ các nghệ sĩ trong khu vực miền Nam California. Khoảng 7% đến 10% được chọn vào danh sách triển lăm trong tổng số họa sĩ ghi danh.
Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng cùng với 22 nghệ sĩ sẽ triển lăm 49 tác phẩm tạo h́nh và năm tác phẩm phim ngắn videos.
Giám khảo tuyển chọn là ông David Pagel (nhà phê b́nh nghệ thuật của nhà xuất bản Los Angeles Times).
Đây là lần thứ nh́ họa sĩ Nguyễn Việt Hùng được tuyển chọn vào “Open Show.”
Năm 2006, giám khảo là bà Ann Philbin (giám đốc viện bảo tàng UCLA Hammer Museum) cũng đă chọn tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng vào “Open Show 2006.”
Tiếp tân của triển lăm mở từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối Thứ Bảy, 13 Tháng Mười Hai.
Gallery 825 tọa lạc tại 825 North La Cienega Blvd., Los Angeles, CA 90069, điện thoại 310-652-8272, trang nhà www.laaa.org, vào cửa miễn phí, mở cửa từ 10 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Ba đến
LITTLE SAIGON, California.- Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng sẽ tham gia triển lăm “Open Show 2008,” Los Angeles, từ ngày 13 Tháng Mười Hai, 2008 đến ngày 16 Tháng Giêng, 2009, một thông báo của họa sĩ này cho biết như vậy.

“Open Show 2008” là cuộc triển lăm hàng năm tại Gallery 825, tuyển chọn các tác phẩm nghệ thuật tạo h́nh từ các nghệ sĩ trong khu vực miền Nam California. Khoảng 7% đến 10% được chọn vào danh sách triển lăm trong tổng số họa sĩ ghi danh.

Họa sĩ Nguyễn Việt Hùng cùng với 22 nghệ sĩ sẽ triển lăm 49 tác phẩm tạo h́nh và năm tác phẩm phim ngắn videos.

Giám khảo tuyển chọn là ông David Pagel (nhà phê b́nh nghệ thuật của nhà xuất bản Los Angeles Times).

Đây là lần thứ nh́ họa sĩ Nguyễn Việt Hùng được tuyển chọn vào “Open Show.”

Năm 2006, giám khảo là bà Ann Philbin (giám đốc viện bảo tàng UCLA Hammer Museum) cũng đă chọn tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng vào “Open Show 2006.”

Tiếp tân của triển lăm mở từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối Thứ Bảy, 13 Tháng Mười Hai.

Gallery 825 tọa lạc tại 825 North La Cienega Blvd., Los Angeles, CA 90069, điện thoại 310-652-8272, trang nhà www.laaa.org (http://www.laaa.org), vào cửa miễn phí, mở cửa từ 10 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Ba đến Thứ Bảy.


Theo : http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=87262&z=3