PDA

View Full Version : TIỆP NGỪNG CẤP THẺ XANH CHO NGƯỜI VIỆTSilverBullet
12-27-2008, 03:45 AM
TIỆP NGỪNG CẤP THẺ XANH CHO NGƯỜI VIỆT

Tin Prague - Chính phủ Tiệp vừa loan báo thêm một tin nữa là kể từ cuối năm nay, quốc gia này sẽ không cấp thẻ xanh cho người Việt Nam cư trú tại đây. Người Việt là số người ngoại quốc lớn thứ ba tại Tiệp, chỉ sau người Slovakia và người Ukraine. Tiệp là quốc gia sắp làm chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu, trong tháng trước đă làm cho Hà Nội hết sức mất mặt khi tuyên bố ngưng cấp visa cho người Việt được đến quốc gia này. Nay theo thông báo mới nhất của bộ Nội Vụ Tiệp kư và sẽ có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12, cho biết công dân Việt Nam và Mông Cổ sẽ không được quyền cư trú theo dạng thẻ xanh sau khi đă đến Tiệp để lao động.

Thông báo lấy lư do khó khăn về kinh tế, và theo phát ngôn viên Bộ Lao động Jiri Sezemsky, việc loại trừ người Việt Nam và Mông Cổ sẽ không ảnh hưởng ǵ đáng kể đến thị trường lao động của quốc gia này. Bộ Nội Vụ cho biết kể từ đầu năm 2009, thẻ xanh chỉ sẽ được cấp cho ngoại kiều theo một sửa đổi trong luật lao động. Thẻ xanh cho họ quyền cư trú và cả quyền lao động mà trước đây được cấp riêng rẽ. Hồi tháng 10, các cơ quan truyền thông Tiệp đă từng nói về khả năng không cho người Ukraine và Việt Nam được hưởng quyền xin thẻ xanh, nhưng nay hóa ra chỉ có người Việt và Mông Cổ bị rơi vào nhóm người nước ngoài không được hưởng quyền theo quy định mới. Căng thẳng giữa Việt Nam và Tiệp tăng lên đặc biệt trong năm 2008 khi nước Trung Âu quyết định ngưng cấp thị thực nhập cảnh cho người Việt.

Dù có nhiều ư kiến khác nhau về quyết định đó, chính phủ trung hữu của Tiệp có vẻ như tin vào một phần dư luận và truyền thông cho rằng các tội phạm trong cộng đồng Việt tại Tiệp là một vấn đề nghiêm trọng. Thái độ khá mạnh mẽ của Tiệp với người nhập cư Việt Nam có thể có tác động đến nghị tŕnh chung về người nhập cư của Liên Hiệp Âu Châu, và phần nào là quan hệ với Hà Nội trong những ngày tháng tới.