PDA

View Full Version : Có Những Chuyện Buồn Cười Không Thể Tả



lunglinh
02-23-2009, 02:09 PM
ai đời giặc vào cướp nhà ḿnh, cướp đất đai của ḿnh, giết cha mẹ ḿnh, bắt hiếp con cái ḿnh ... thế mà ḿnh c̣n mở tiệc ăn mừng : >>>

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2009/02/090223_vietchina_border_celebration.shtml


đúng là có những chuyện buồn cười (ra nước mắt) không thể tả !!!