PDA

View Full Version : Trách Nhiệm Lịch Sửviệtdươngnhân
02-26-2009, 12:47 PM
Trách Nhiệm Lịch SửViệc Việt Cộng ngang nhiên để Trung Cộng rầm rộ đưa người vào khai thác mỏ bâu xít ở Cao Nguyên Trung Phần, chẳng khác ǵ một sự đầu hàng toàn diện, để Trung Cộng cắt giang sơn Việt Nam ra làm đôi, rồi từ đó khống chế dần dần và chỉ độ một thập niên, hoặc quá lắm là 2 thập niên, hai chữ Việt Nam sẽ không c̣n trên bản đồ quốc tế. Thanh toán một lănh thổ, một lực lượng không ǵ hữu hiệu bằng chia cắt lực lương đó ra nhiều phần.

Năm 1958, Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đă chấp nhận lănh hải mới do Trung Cộng đề ra, Việt Nam mất một số lớn lănh hải. Năm 1965, Hồ Chí Minh lại để 300 ngàn quân Trung Cộng chiếm đóng miền cực Bắc Việt Nam trong 10 năm, dưới chiêu bài để bảo vệ miền Bắc để Việt Cộng rảnh tay, dốc toàn lực chiếm miền Nam. Đây là một luận điệu không thể chấp nhận được, v́ suốt thời gian đó, không có một sự đe dọa nào chỉ rằng lănh thổ miền Bắc sẽ bị tấn công bằng bộ binh. Sự thiệt hại gây ra do sự chiếm đóng của 300 ngàn quân Trung Cộng không thể nào lường được. Nhiều người địa phương đă kể lại, người Việt không thể khai thác bất cứ tài nguyên nào trong vùng Trung Cộng chiếm đóng. Chính nhờ sự chiếm đóng này mà Trung Cộng đă có rất nhiều lợi thế khi tấn công 6 tỉnh địa đầu miền Bắc năm 1979, chính v́ sự chiếm đóng này mà Trung Cộng đă không rút khỏi 6 cao điểm quân sự thuộc lănh thổ của Việt Nam. Việt Cộng khoe khoang là chúng đă chiến thắng Trung Cộng trong trận đánh này chỉ là láo khoét. Trung Cộng đă hoàn thành mục tiêu cuộc chiến nên rút lui.

Ngày nay, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng để cho Trung Cộng đem quân và công nhân vào khai thác mỏ bâu xít ở Cao Nguyên Trung Phần với số lượng quân đội trú đóng không biết bao nhiêu, v́ các lực lượng an ninh Việt Cộng cũng không được phép vào vùng này. Trung Cộng sẽ dùng hải cảng nào để tiếp tế cho quân trú đóng và chuyên chở sản phẩm về Tàu? Trung Cộng sẽ dùng đường nào để di chuyển sản phẩm xuống tàu? Như vậy Việt Nam đương nhiên bị cắt làm đôi từ biển lên đến Trường Sơn, giáp giới với Căm Bốt và Lào, thường gọi là Ba Biên Giới. Với hành động này, Trung Cộng coi như làm chủ một con đường cắt đôi Việt Nam mà Việt Cộng bị cấm lai văng, Trung Cộng đă mở đầu cuộc xâm lăng Đông Dương mà Việt Cộng là tên dẫn đường đắc lực nhất.

Bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao Việt Cộng lại bóc lột một cách tàn nhẫn dân chúng Việt Nam , bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao Việt Cộng tiếp tục xây những sân Golf từ Bắc chí Nam trong khi dân Việt Nam không cần loại thể thao trưởng giả này. Bây giờ chúng ta mới biết tại sao Việt Cộng lại đàn áp các nhà đấu tranh ở trong nước một cách tàn nhẫn bất chấp dư luận quốc tế, bất chấp t́nh nghĩa đồng bào. Tất cả chỉ là dọn đường cho Trung Cộng và nỗ lực vơ vét được chừng nào tốt chừng đó trước khi “giao hàng” cho Trung Cộng.

Tất cả chỉ v́ chúng đă bán Việt Nam cho Trung Cộng như người nghèo “bán lúa non” cho người giàu hay cho các chủ vựa lúa.

Bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao những tên tay sai Việt Cộng tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ lại “sốt sắng” phục vụ Việt Cộng một cách tích cực gần như cuồng tín, v́ chúng biết Việt Nam sẽ mất, moi tiền của Việt Cộng càng nhiều càng tốt. Với nghị quyết 36 với một ngân khoản dồi dào, có thể mua chuộc được những tay sai, Việt Cộng đang khống chế dần dần người Việt hải ngoại, làm suy yếu sự chống đối đáng kể nhất tại hải ngoại.

Điều đáng buồn nhất là trước khi lănh thổ mất vào tay giặc, giặc Tàu sẽ có những kế hoạch tiêu diệt người Việt một cách thâm độc và tàn ác hơn. Quặng bâu xít nếu bị khai thác bừa băi sẽ là chất độc tiêu diệt dần ṃn dân Việt Nam . Những di hại của chất độc bâu xít khiến cho cư dân trong vùng này cầu sinh bắt đắc, cầu tử bất năng, chỉ có nước bỏ đất lại cho Trung Cộng chạy lấy người. Nhưng chạy đi đâu? Có quốc gia nào chứa chấp người Việt Nam , như Hoa Kỳ và thế giới tự do đă chứa chấp người Việt di tản? Chắc chắn là không. Nếu vậy th́ số phận người Việt ở Quê Hương là một số phận hẩm hiu nhất thế giới. Người Do Thái bị tiêu diệt chết tức khắc, ít đau đớn hơn người Việt Nam ngày mai. Hồ Chí Minh vào thập niên 50 đă tiêu diệt hơn 200 ngàn người dân vô tội bị chúng gán cho 2 chữ địa chủ với những màn giết người tàn nhẫn nhất, nhưng những nạn nhân cũng đă được chết nhanh chóng, vợ của họ bị cán bộ Việt Cộng “tịch thu”, con của họ bị đày lên rừng thiêng nước độc, nhưng cũng c̣n hơn là nạn nhân chất độc bâu xít sau này. Chúng tôi không bi thảm hóa vấn đề, nhưng đó là sự thật. Đó là những ǵ mà dân chúng Việt Nam phải chịu, do hành động phản quốc của Việt Cộng.

Chiến lược chiến thuật nuốt chửng Việt Nam của Trung Cộng c̣n thâm độc, chúng làm cho quốc tế không thể lên tiếng can thiệp, v́ chính đầy tớ chúng là Việt Cộng đội lốt “chính quyền” chấp nhận. Cuộc xâm thực từ từ khiến cho dân Việt Nam không có phản ứng tức thời.

Trước t́nh thế này, người Việt Nam c̣n chút lương tâm phải làm ǵ? Cha ông chúng ta nói: “C̣n da lông mọc, hết da trọc lông”. Trước khi quá muộn, mọi người Việt Nam phải tích cực đóng góp sức ḿnh cho công cuộc chung. Hải ngoại có 2 nhiệm vụ tích cực, một là phải cương quyết loại trừ tay sai Việt Cộng ra khỏi hàng ngũ người Việt tị nạn Cộng Sản, hai là yểm trợ tối đa cho đồng bào ở trong nước.

Loại trừ tay sai Việt Cộng ở hải ngoại trước hết phải nhận diện chúng. Điều này không đến nỗi quá khó, chỉ cần chúng ta cương quyết và sáng suốt. Ở Bắc Cali trong 2 năm qua, những bộ mặt tay sai Việt Cộng dần dần lộ mặt. Qua việc đặt tên Little Saigon tại San Jose, khối người Việt ở đây đă nhận diện rơ rệt, những tên tay sai Việt Cộng đă tự vào hàng ngũ chống lại đồng hương. Đa số c̣n lại là những người chống Cộng đích thực đă đoàn kết lại với nhau. Sau cuộc bầu phiếu loại bỏ tên nghị viên phản bội, đă có những hành động bỉ ổi để loại cho bằng được cái tên Little Saigon, chúng ta đă thấy rơ bộ mặt thật của đám tay sai Việt Cộng, chúng ta nghiệm lại những việc làm của chúng trong quá khứ để xác định chúng là tay sai Việt Cộng loại nào, nhiên hậu mới t́m phương cách loại chúng ra. Trách nhiệm c̣n lại của người Việt hải ngoại là tạo dư luận để quốc tế biết hành động phản dân hại nước của Việt Cộng. Đây là vấn đề Việt Cộng lo sợ thực sự. Người Việt hải ngoại c̣n có trách nhiệm lớn lao là làm thế nào để cảnh giác đồng bào trong nước, đánh thức t́nh yêu nước của họ, báo động sự nguy hiểm mất tất cả lănh thổ vào tay Trung Cộng. Nhất là chứng minh sự phản bội xương máu của thanh niên Việt Nam, lừa phỉnh họ “đánh thực dân”, “giải phóng miền Nam khỏi tay đế quốc Mỹ” chỉ là tṛ bịp, nhưng chính Việt Cộng mới là tay sai Trung Cộng để những ai cầm súng trong hàng ngũ Việt Cộng ư thức trách nhiệm lịch sử của họ.

Muốn đuổi Trung Cộng ra khỏi Cao Nguyên Trung Phần, ra khỏi Hoàng Sa và Trường Sa, lập lại biên giới Hoa Việt một cách công bằng, trước tiên phải lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam. Đó là trách nhiệm lịch sử của thế hệ chúng ta.

Lê Văn Ấn

Nguồn : lytranlenguyen75@yahoo.fr