Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
View RSS Feed

aovang

 1. Chuyện dưới đất ...trn trời

  Quote Originally Posted by Kiến Hi View Post
  B NGOẠI BẮN MỘT CI ...ẦM...!! THẰNG VIỆT CỘNG MẤT ĐI MỘT TRỨNG HẾT ĐƯỜNG LM ĂN

  he..he...  [TR]
  [TD]Go Granny, Go!  [/TD]
  [/TR]
  Ngoại đẹp gi thật !!!!
  Categories
  Uncategorized
 2. Ăn G Hm Nay ?

  Quote Originally Posted by Kiến Hi View Post
  bắt ăn mn Huế...suốt đời


  ừ h !...


  By giờ, chng Bắc Kỳ kia đang thở di nảo nề hay thở ngắn nhẹ nhỏm ?


  h hồn! h va!

  chuyện tnh bn riu, thiếu con cua đồng gi thnh chuyện trăm năm

  ________________________

  c vin sỏi trn đường.  he..he
  hehe... h hồn thật đấy!!!
  may thời ! nhờ chn tu kiếp trước, mừng cho người ta...
  Categories
  Uncategorized