Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
View RSS Feed

HDN

  1. TAO NGỘ QUN

    [/SIZE][/QUOTE]
    Mn ơi, mấy người bịn rịn khng nỡ chia tay m lm mnh để bụng đi chờ đến hơn 11 giờ tối bạn ta mới tới Dallas. Nhớ trn điện thoại hẹn hờ cng gặp nhau với chị Thạch Thủy ở Vỉginia một ma Thu sớm tới no đ, nhưng biết bao giờ. Hẹn l ...
    Categories
    Uncategorized