Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
View RSS Feed

Recent Blogs Posts

 1. Chuyện dưới đất ...trn trời

  Quote Originally Posted by Kiến Hi View Post
  B NGOẠI BẮN MỘT CI ...ẦM...!! THẰNG VIỆT CỘNG MẤT ĐI MỘT TRỨNG HẾT ĐƯỜNG LM ĂN

  he..he...  [TR]
  [TD]Go Granny, Go!  [/TD]
  [/TR]
  Ngoại đẹp gi thật !!!!
  Categories
  Uncategorized