Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
View RSS Feed

Recent Blogs Posts

 1. Chuyện dưới đất ...trn trời

  Quote Originally Posted by Kiến Hi View Post
  B NGOẠI BẮN MỘT CI ...ẦM...!! THẰNG VIỆT CỘNG MẤT ĐI MỘT TRỨNG HẾT ĐƯỜNG LM ĂN

  he..he...  [TR]
  [TD]Go Granny, Go!  [/TD]
  [/TR]
  Ngoại đẹp gi thật !!!!
  Categories
  Uncategorized
 2. Cung Chc Tn Xun Tn Sửu 2021

  CUNG CHC TN XUN


  Thn chc ton thể ACE MGP
  v gia quyến
  một năm Tn Sửu 2021 an khang, hạnh phc.

  Categories
  Uncategorized
 3. Cung Chc Tn Xun Tn Sửu 2021

  CUNG CHC TN XUN


  Thn chc ton thể ACE MGP
  v gia quyến
  một năm Tn Sửu 2021 an khang, hạnh phc.

  Categories
  Uncategorized
 4. Ăn G Hm Nay ?

  Quote Originally Posted by Kiến Hi View Post
  bắt ăn mn Huế...suốt đời


  ừ h !...


  By giờ, chng Bắc Kỳ kia đang thở di nảo nề hay thở ngắn nhẹ nhỏm ?


  h hồn! h va!

  chuyện tnh bn riu, thiếu con cua đồng gi thnh chuyện trăm năm

  ________________________

  c vin sỏi trn đường.  he..he
  hehe... h hồn thật đấy!!!
  may thời ! nhờ chn tu kiếp trước, mừng cho người ta...
  Categories
  Uncategorized
 5. Merry XMas 2019 & Happy New Year 2020

  Merry XMas 2019
  &
  Happy New Year 2020


  Wishing you ALL
  a Merry XMas
  &
  May The Year 2020 bring you
  Joy, Luck, Hope, Happiness, Love & Peace.  ...
  Categories
  Uncategorized
Page 1 of 4 1234 LastLast