Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
View RSS Feed

aovang

Ăn G Hm Nay ?

Rate this Entry
Quote Originally Posted by Kiến Hi View Post
bắt ăn mn Huế...suốt đời


ừ h !...


By giờ, chng Bắc Kỳ kia đang thở di nảo nề hay thở ngắn nhẹ nhỏm ?


h hồn! h va!

chuyện tnh bn riu, thiếu con cua đồng gi thnh chuyện trăm năm

________________________

c vin sỏi trn đường.he..he
hehe... h hồn thật đấy!!!
may thời ! nhờ chn tu kiếp trước, mừng cho người ta...
Categories
Uncategorized

Comments