Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
View RSS Feed

aovang

Ăn G Hm Nay ?

Rate this Entry
[QUOTE=Kiến Hi;307008][COLOR=#000000]bắt ăn mn Huế...suốt đời


ừ h !...[/COLOR]:wakka:[COLOR=#000000]

By giờ, chng Bắc Kỳ kia đang thở di nảo nề hay thở ngắn nhẹ nhỏm ? :grin:


h hồn! h va!

chuyện tnh bn riu, thiếu con cua đồng gi thnh chuyện trăm năm

________________________

c vin sỏi trn đường.

:timvo:

he..he[/COLOR][/QUOTE]

hehe... h hồn thật đấy!!!
may thời ! nhờ chn tu kiếp trước, mừng cho người ta...:laugh::bia:
Categories
Uncategorized

Comments