Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
View RSS Feed

aovang

Chuyện dưới đất ...trn trời

Rate this Entry
Quote Originally Posted by Kiến Hi View Post
B NGOẠI BẮN MỘT CI ...ẦM...!! THẰNG VIỆT CỘNG MẤT ĐI MỘT TRỨNG HẾT ĐƯỜNG LM ĂN

he..he...[TR]
[TD]Go Granny, Go![/TD]
[/TR]
Ngoại đẹp gi thật !!!!
Categories
Uncategorized

Comments