Welcome to Một Góc Phố - Chúc các Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ư ...
 • ltd

  by Published on 09-26-2013 11:30 PM
  1. Categories:
  2. Promote
  Article Preview

  Không Cho Phép Ḿnh Quên.


  Tôi tên Nguyễn Khánh Vũ, kỹ sư điện toán cho một công ty bên Arizona. Đă tham gia với bài "Nước Mỹ và tôi" vào năm đầu tiên, và mới nhất là bài "Nước Mỹ và vợ tôi".

  Nhiều người cho rằng chiến tranh đă kết thúc hơn 30 năm rồi, vả lại Việt cộng cũng thay đổi rồi, sao lại chống? Với tôi, những bài học, những kinh nghiệm thương đau mà thế hệ Cha Anh đă có với Việt cộng nhắc tôi phải cảnh giác luôn luôn.

  [img]http://lylaclong.nguoivietnamchau.com/laclong/gallery/image.php?album_id=2&image_id=488[/img]
  Bài học số 1: Việt cộng giết người Quốc gia ngay trong thời kỳ phôi thai kháng Pháp, đánh Nhật, v́ Việt cộng muốn cướp quyền lănh đạo đất nước, để có thể toàn quyền làm tay sai cho cộng sản quốc tế trước kia, và nay cho quan thầy Trung cộng.
  ...