Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
 • CindyNg

  by Published on 04-01-2012 02:18 PM

  Cc bạn thn mến,

  Vo thời điểm một l thuyết khoa học ra đời, nếu được cộng đồng khoa học chấp nhận, th đi khi cũng kh hnh dung được hết những tc động của n. Huống hồ chi thuyền bất biến chỉ l một con thuyền nhỏ, vừa mới hạ thuỷ, chưa được nhiều người biết đến.

  Tuy vậy, chng ta cũng c thể phỏng đon được vi điều:

  Như chng ta ...