Ghế cng vin ngại ngng dừng chn bước
Nhn lệ trời đổ ướt thấm bờ vai
Tiếng mưa rơi như nức nở u hoi
Thương kẻ đợi trng vời đường phố vắng .
VN
Trả nợ