CHUYỆN BA MƯỚI SU ĐỨA THEO ĐUI!


LO MC


Dẫn nhập: Sau khi một số tr thức trong nước can đảm cng xuống đường biểu tnh biểu lộ lng yu nước trước việc Trung Cộng chiếm đất, lấn biển....