Em thăm chị Thanh Loan :rose:
Dạo ny em nhiều việc qu. Lu khng chat thấy nhơ nhớ tiếng cười trong như pha l v tiếng gọi Hạ Phương của chị hihihihi. :kiss: :rose: