BỤI ẤT V HƯ-V

Trưa ngy 25 thng 12 năm 1974, ti đang cng với bạn-b dự một bữa ăn nhn dịp N-En tại nh của một thuộc-vin th được Sĩ-Quan...