http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/monkey6.gifhaha...gặp được ma da , ma xương ...chắc o thun hăng hi đi Biển di di ha...

o v tui chắc cũng muốn ra...