Sau cơn Suy thoái Kinh tế, sinh hoạt Tôn giáo sẽ không c̣n như cũ

Rachel Zoll / AP

NỮU ƯỚC - Từ trước mùa Thu 2008, các nhà thờ đă phải đối diện với nhiều vấn đề. Các tông phái không phát...