Những tấm hnh em post trong trang ny thật l lưu lot, mỹ thuật v c những gc cạnh rất tinh vi . Luật "rule of third" được p dụng triệt để . Landscape c chiều su (DOF), macro tinh xảo ... nh...