Welcome to Một Góc Phố - Chúc các Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ư ...

Search:

Type: Posts; User: Kim; Keyword(s):

Search: Search took 0.08 seconds.

 1. Sticky: Re: TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (10.12.1948)

  Cộng sản Việt Nam bác bỏ các đề nghị cải tổ hồ sơ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc
  Human Righst Watch - Lê Minh lược dịch

  Những vụ bố ráp các tiếng nói đối lập gần đây cho thấy Việt Nam không cam...
 2. Sticky: Re: TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (10.12.1948)

  Nhân quyền cho Việt Nam


  http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/09-2009/Tuan%2010/NhanQuyen-01.jpgNgày 26 tháng 9 vừa qua, thông tín viên báo chí của Pháp từ Hà Nội đă đưa tin Việt Nam coi...
 3. Sticky: Re: TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (10.12.1948)

  Tự Do Ngôn Luận

  "Mọi người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do t́m kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ư kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc...
 4. Sticky: TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (10.12.1948)

  TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (10.12.1948)


  LỜI MỞ ĐẦU

  Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền b́nh đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đ́nh nhân...
Results 1 to 4 of 4