Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...

Search:

Type: Posts; User: SilverBullet; Keyword(s):

Search: Search took 0.08 seconds.

 1. Re: c Chu Biểu tnh chống Nguyễn Tấn Dũng đến Canberra

  Nguyễn Tấn Dũng bị Thủ tướng c ni cho vo mặt khng dm trả lời đnh cười trừ!


  Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao)


  ...
 2. Re: c Chu Biểu tnh chống Nguyễn Tấn Dũng đến Canberra

  Canberra: VC Nguyễn Tấn Dũng qu bẽ bng! V sao NTD khng trả lời cu hỏi của bo ch?!

  Hữu Nguyn (huunguyen@saigontimes.org)


  Ngy 18.3, tại Canberra c 3 sự kiện đặc biệt:...
Results 1 to 2 of 2