Lời người đăng bi:

Lửa đấu tranh chống t quyền Việt cộng v Trung cộng xm lược đ chy bừng từ hơn 10 ngy qua.

Ngoại trừ cc vị linh mục tại Nghệ An, đến nay chưa thấy một nh sư hay ni c...