Nhn đọc sơ qua về "Những Bi Viết Về Quốc Kỳ v Quốc Ca VN" ở MGP ny, ti xin cm ơn cc ACE đ post những bi ny để cho những ai muốn tm về nguồn gốc v nghĩa của L Cờ Vng Ba Sọc Đỏ, biểu...