Tim m bị sướt nhẹ cũng đủ để bc sĩ chới với, huống hồ bị nguyn một vết cắt su như vậy, th ...ti ni ...khng hề lnh được đu.:lo: