Minh Khoa c đọc hết đoản truyện, cu chuyện thật hay. duy chỉ c đoạn văn tự biện trn lm Minh Khoa phn vn. Tnh yu l tinh ty hội tụ từ lng biết say đắm, biết chia sẽ, biết hn gắn, biết tạo...