ĐẬU ĐỎ TRỊ TIỂU ĐƯỜNG.
Ti hoan hỉ bo tin mừng cho cc bạn bị cao đường trong mu bi thuốc ti mới học được từ một bc sĩ ở UC:Cch nấu: