CHUYỆN VỤN VẶT CỦA NHỮNG KẺ ĐANG YU

C vợ nhn vo kiếng rồi buồn b :
- 20 năm rồi, by giờ sao em tn tạ qu... mặt xệ, ngực chảy, da nhăn, ci g nhn cũng ớn thần hồn. Anh , c thấy ci no...