Cho Sao Rơi,

Phong Linh đ dời cc post nhạc của SR về Gc Ring SAO RƠI .
Mong nghe thm nhạc v chc SR cng gia đnh nhiều sức khỏe.

Thn i :rose:
Phong Linh