Theo tui nhớ, th canh rau đắng (biển) phải nấu với c lc hoặc c r ... chứ khng ai nấu với tp đu ... Chắc vi ăn đồ cng (nấu sẵn) hoi nn HM bị "lụt nghề bếp" rồi ??? => Đi ăn mn "LẠ"...