Nơi cu ngụ cng một ta nh hay nhiều ta nh v by giờ th chung cư người ta cũng đ được sở hữu hon ton rồi đ anh TY !
V dụ : Chung cư Cao Đạt (Quận 5), chung cư phường 3 quận 4 ...


Cư...