Lại chuyện Đinh La Thăng
(B th động chồn)

Nguyễn Dư

http://mgpgallery.motgocpho.com/cpg15/albums/userpics/10001/normal_phu_rac.JPGTrong bi trước ti viết: nếu c theo di trn mọi phương...