Lm người dn bnh thường m ngu xuẩn th cũng chỉ chết một mnh hoặc nhiều lắm thm một số t người chung quanh. Lm lnh đạo m ngu xuẩn th chết cả dn tộc.


Thạch Đạt Lang...