"Ta thiếp đi v đm tn rồi
Bn khc sng lạnh ring mnh ngồi
m đa hoa đọng ngt hương mi
Xa vắng cho lng nhớ xa xi ..."

Cảm ơn saorơi đ cho nghe một bi ht ti rất thch với lời...