Tối thứ ba tuần trước, sau khi gửi kiến về L Diu Bng vo Diển Đn, ti đi ngủ rất ngon đến hơn 6 giờ sng, dậy đi tắm v sửa soạn đi lm, cảm thấy thoải mi bnh thường, khng c triệu chứng g...