HỘI NGHỊ HELSINKI : ĐỒNG MINH GIAI ĐOẠN

Tn Nữ Hong Hoa

Từ ngy 16/7/2018 : ngy của một hội nghị thượng đỉnh giữa hai lnh tụ của Mỹ v Nga. người Mỹ d chống hay binh TT Trump cũng phải...