Đi Mắt Phượng


Nguyễn đạt Thịnh


Phượng l nữ sinh đệ nhất Trưng Vương; nng cũng yu ti nhưng xin một năm đnh hn để học hết trung học. Ti chờ; một năm di được chia thnh 52 tuần lễ...