http://i255.photobucket.com/albums/hh128/vovinhthuan/mx7lrwtp.jpg

Chc sinh nhật My Vng lun l
Đời m như tiếng ht của lứa đi ...