cm ơn chị Mi đ ủng hộ g nh v c lời khen khuyến khch
chừng no chị Mi lm bầu show v book show tụi tui, th tụi tui chắc cũng phải rng m chạy cho kịp