Welcome to Một Gc Phố - Chc cc Bạn mọi chuyện vui vẻ & như ...
Results 1 to 4 of 4

Thread: HIẾN PHP VIỆT NAM CỘNG HA

 1. #1
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  713
  Thanks
  51
  Thanked 290 Times in 192 Posts

  Default HIẾN PHP VIỆT NAM CỘNG HA


  HIẾN PHP VIỆT NAM CỘNG HA

  QUỐC HỘI LẬP HIẾN
  Chung quyết trong phin họp
  Ngy 18 thng 3 năm 1967

  LỜI MỞ ẦU

  Tin tưởng rằng lng i quốc, ch quật cường, truyền thống đấu tranh của dn tộc bảo đảm tương lai huy hong của đất nước.

  thức rằng sau bao năm ngoại thuộc, kế đến lnh thổ qua phn, độc ti v chiến tranh, dn tộc Việt Nam phải lnh lấy sứ mạng lịch sử, tiếp nối ch tự cường, đồng thời đn nhận những tư tưởng tiến bộ để thiết lập một chnh thể Cộng Ha của dn, do dn v v dn, nhằm mục đch đon kết dn tộc, thống nhất lnh thổ, bảo đảm ộc Lập Tự Do Dn Chủ trong cng bằng, bc i cho cc thế hệ hiện tại v mai sau.

  Chng ti một trăm mười bảy (117) Dn Biểu Quốc Hội Lập Hiến đại diện nhn dn Việt Nam, sau khi thảo luận, chầp thuận Bản Hiến Php sau đy:  * * *
  • CHƯƠNG I: IỀU KHOẢN CĂN BẢN
  IỀU 1

  1. VIỆT NAM l một nước CỘNG HA, độc lập, thống nhất, lnh thổ bất khả phn.
  2. Chủ quyền Quốc Gia thuộc về ton dn.

  IỀU 2

  1. Quốc gia cng nhận v bảo đảm những quyền căn bản của mọi cng dn.
  2. Quốc Gia chủ trương sự bnh đẳng giữa cc cng dn khng phn biệt nam nữ, tn gio, sắc tộc, đảng phi.

  ồng bo thiểu số được đặc biệt nng đỡ để theo kịp đ tiến ha chung của dn tộc.

  3. Mọi cng dn c nghĩa vụ gp phần phục vụ quyền lợi quốc gia dn tộc.

  IỀU 3

  Ba cơ quan Lập Php, Hnh Php v Tư Php phải được phn nhiệm v phn quyền r rệt. Sự hoạt động của ba cơ quan cng quyền phải được phối hợp v điều ha để thực hiện trật tự x hội v thịnh vượng chung trn căn bản Tự Do, Dn Chủ v Cng Bằng X Hội.

  IỀU 4

  1. Việt Nam Cộng Ha chống lại chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hnh thức.

  2. Mọi hnh vi nhằm mục đch tuyn truyền hay thực hiện chủ nghĩa cộng sản đều bị cấm chỉ.

  IỀU 5

  1. Việt Nam Cộng Ha chấp nhận cc nguyn tắc quốc tế php khng tri với chủ quyền quốc gia v sự bnh đẳng giữa cc dn tộc.  2. Việt Nam Cộng Ha cương quyết chống lại mọi hnh thức xm lược v nỗ lực gp phần xay dựng nền an ninh v ha bnh thế giới.
  • CHƯƠNG II: QUYỀN LỢI V NGHĨA VỤ CNG DN
  IỀU 6

  1. Quốc Gia tn trọng nhn phẩm.

  2. Luật php bảo vệ tự do, sinh mạng, ti sản v danh dự của mọi cng dn.

  IỀU 7

  1. Quốc Gia tn trọng v bảo vệ quyền an ton c nhn v quyền biện hộ.

  2. Khng ai c thể bị bắt bớ, giam giữ nếu khng c mệnh lệnh hợp php của cơ quan c thẩm quyền luật định, ngoại trừ trường hợp quả tang phạm php.

  3. Bị can v thn nhn phải được thng bo tội trạng trong thờ hạn luật định. Mọi sự cu lưu phải đặt dưới quyền kiểm sot của cơ quan Tư Php.

  4. Khng ai c thể bị tra tấn, đe dọa hay cưỡng bch th tội. Sự nhận tội v tra tấn. e dọa hay cưỡng bch khng được coi l bằng chứng buộc tội.

  5. Bị can phải được xt xử cng khai v mau chng.

  6. Bị can c quyền được luật sư biện hộ dự kiến trong moi giai đoạn thẩm vấn kể cả trong cuộc điều tra sơ vấn.

  7. Bị can về cc tội Tiểu Hnh, chưa c tiền n qu ba (3) thng t về cc tội phạm cố , c thể được tại ngoại hầu tra nếu c nghề nghiệp v địa chỉ chắc chắn. Nữ bị can về cc tội tiểu hnh. C nghề nghiệp v địa chỉ chắc chắn, nếu c thai trn ba (3) thng.

  8. Bị can được suy đon l v tội cho đến khi bản n xc nhận tội trạng trở thnh nhất định.

  Sự nghi vấn c lợi cho bị can

  9. Bị can bị bắt giữ oan ức, sau khi được tuyn bố v tội, c quyền đi Quốc Gia bồi thường thiệt hại trong những điều kiện luật định.

  10. Khng ai c thể bị cu thc thn thể v thiếu nợ.

  IỀU 8

  1. ời tư, nh cửa v thư tn của cng dn phải được tn trọng.

  2. Khng ai được quyền xm nhập, khm xt nơi cư tr v tịch thu đồ vật của người dn, trừ khi c lệnh của Ta An hoặc cần bảo vệ an ninh v trật tự cng cộng trong phạm vi luật định.

  3. Luật php bảo vệ tnh cch ring tư của thư tn, những hạn chế, nếu c phải do một (1) đạo luật qui định.

  IỀU 9

  1. Quốc Gia tn trọng v bảo đảm quyền tự do tn ngưỡng, tự do truyền gio v hnh đạo của mọi cng dn miễn l khng xm phạm đến quyền lợi quốc gia, khng phương hại đến an ninh, trật tự cng cộng v khng tri với thuần phong mỹ tục.

  2. Quốc Gia khng thừa nhận một tn gio no l Quốc Gio. Quốc Gia v tư đối với sự pht triển của cc tn gio.

  IỀU 10

  1. Quốc Gia cng nhận quyền tự do gio dục.

  2. Nền gio dục cơ bản c tnh cch cưỡng bch v miễn ph.

  3. Nền gio dục ại Học được tự trị.

  4. Những người c khả năng m khng c phương tiện sẽ được nng đỡ để theo đuổi học vấn.

  5. Quốc Gia khuyến khch v nng đỡ cc cng dn trong việc nghin cứu v sng tc về khoa học, văn học v nghệ thuật.

  IỀU 11

  1. Văn ha gio dục phải được đặt vo hng quốc sch trn căn bản dn tộc, khoa học v nhn bản.

  2. Một ngn sch thch đng phải được dnh cho việc pht triển văn ha gio dục.

  IỀU 12

  1. Quốc Gia tn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do ngn luận, bo ch v xuất bản, miễn l sự hnh xử cc quyền ny khng phương hại đến danh dự c nhn, an ninh quốc phng hay thuần phong mỹ tục.

  2. Chế độ kiểm duyệt khng được chấp nhận, ngoại trừ cc bộ mn điện ảnh v kịch trường.

  3. Một đạo luật sẽ ấn định qui chế bo ch.

  IỀU 13

  1. Mọi cng dn đều c quyền tự do hội họp v lập hội trong phạm vi luật định.

  2. Mọi cng dn đều c quyền bầu cử , ứng cử v tham gia cng vụ trn căn bản bnh đẳng theo điều kiện v thể thức luật định.

  3. Quốc Gia tn trọng cc quyền chnh trị của mọi cng dn kể cả quyền tự do thỉnh nguyện, quyền đối lập cng khai bất bạo động v hợp php.

  IỀU 14

  Mọi cng dn đều c quyền tự do cư tr, đi lại, xuất ngoại v hồi hương, ngoại trừ trường hợp luật php hạn chế v l do y tế, an ninh v quốc phng.

  IỀU 15

  1. Mọi cng dn đều c quyền, c bổn phận lm việc v được hưởng th lao tương xứng để bảo đảm cho bản thn v gia đnh một đời sống hợp với nhn phẩm.

  2. Quốc Gia nỗ lực tạo cng việc lm cho mọi cng dn.

  IỀU 16

  Quyền tự do nghiệp đon v quyền đnh cng được tn trọng trong phạm vi v thể thức luật định.

  IỀU 17

  1. Quốc Gia cng nhận gia đnh l nền tảng của x hội. Quốc Gia khuyến khch, nng đỡ sự thnh lập gia đnh, săn sc sản phụ v thai nhi.

  2. Hn nhn được đặt căn bản trn sự ưng thuận, sự bnh đẳng v sự hợp tc giữa vợ chồng.

  3. Quốc Gia tn trợ sự thuần nhất gia đnh.

  IỀU 18

  1. Quốc Gia nỗ lực thiết lập chế độ an ninh x hội.

  2. Quốc Gia c nhiệm vụ thiết lập chế độ cứu trợ x hội v y tế cng cộng.

  3. Quốc Gia c nhiệm vụ nng đỡ đời sống tinh thần v vật chất của cc chiến sĩ quốc gia, bảo trợ v dưỡng dục cc quốc gia nghĩa tử.

  IỀU 19

  1. Quốc Gia cng nhận v bảo đảm quyền tư hữu.

  2. Quốc Gia chủ trương hữu sản ha nhn dn.

  3. Sở hữu chủ cc ti sản bị truất hữu hoặc trưng dụng v l do cng ch phải được bồi thường nhanh chng v thoả đng theo thời gi.

  IỀU 20

  1. Quyền tự do kinh doanh v cạnh tranh được cng nhận nhưng khng được hnh xử để nắm giữ độc quyền, độc chiếm hay thao tng thị trường.

  2. Quốc Gia khuyến khch v tn trợ sự hợp tc kinh tế c tnh cch tương trợ.

  3. Quốc Gia đặc biệt nng đỡ những thnh phần x hội yếu km về kinh tế.

  IỀU 21

  Quốc Gia chủ trương nng cao đời sống nng dn v đặc biệt gip đỡ nng dn c ruộng đất canh tc.

  IỀU 22

  Trn nguyn tắc qun bnh giữa nghĩa vụ v quyền lợi, cng nhn c quyền cử đại biểu tham gia quản trị x nghiệp, đặc biệt về những vấn đề lin quan đến lương bổng v điều kiện lm việc trong phạm vi v thể thức luật định.

  IỀU 23

  1. Qun Nhn đắc cử vo cc chức vụ dn cử, hay tham chnh tại cấp bậc trung ương phải được giải ngũ hay nghỉ giả hạn khng lương, tuỳ theo sự lựa chọn của đương sự.

  2. Qun Nhn tại ngũ khng được sinh hoạt đảng phi.

  IỀU 24

  1. Quốc Gia cng nhận sự hiện hữu của cc sắc tộc thiểu số trong cộng đồng Việt Nam.

  2. Quốc Gia tn trọng phong tục tập qun của đồng bo thiểu số. Cc ta n phong tục phải được thiết lập để xt xử một số cc vụ n phong tục giữa cc đồng bo thiểu số.

  3. Một đạo luật sẽ qui định những quyền lợi đặc biệt để nng đỡ đồng bo thiểu số.

  IỀU 25

  Mọi cng dn đều c nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc v chnh thể Cộng Ha.

  IỀU 26

  Mọi cng dn đều c nghĩa vụ bảo vệ Hiến Php v tn trọng luật php.

  IỀU 27

  Mọi cng dn đều c nghĩa vụ thi hnh qun dịch theo luật định.

  IỀU 28

  Mọi cng dn đều c nghĩa vụ đng thuế theo luật định.

  IỀU 29  Mọi sự hạn chế cc quyền cng dn căn bản phải được qui định bởi một đạo luật c ấn định r phạm vi p dụng trong thời gian v khng gian. Tuy nhin trong mọi trường hợp, tnh cch thiết yếu của cc quyền cng dn căn bản vẫn khng được vi phạm.
  • CHƯƠNG III: LẬP PHP
  IỀU 30

  Quyền Lập Php được quốc dn ủy nhiệm cho Quốc Hội.

  Quốc Hội gồm hai viện:

  - Hạ Nghị Viện.
  - Thượng Nghị Viện.

  IỀU 31

  Hạ Nghị Viện gồm từ một trăm (100) đến hai trăm (200) Dn Biểu.

  1. Dn Biểu được bầu theo lối phổ thng đầu phiếu trực tiếp v kn theo thể thức đơn danh, trong từng đơn vị lớn nhất l tỉnh.

  2. Nhiệm kỳ Dn Biểu l bốn (4) năm. Dn Biểu c thể được ti cử.

  3. Cuộc bầu cử tn Hạ Nghị Viện sẽ được kết thc chậm nhất l một (1) thng trước khi php nhiệm cũ chấm dứt.

  IỀU 32

  ược quyền ứng cử Dn Biểu những cng dn:

  1. C Việt tịch từ khi mới sanh, hoặc đ nhập Việt tịch t nhất bảy (7) năm, hoặc đ thủ đắc hoặc hồi phục Việt tịch t nhất năm (5) năm tnh đến ngy bầu cử.

  2. ủ hai mươi lăm (25) tuổi tnh đến ngy bầu cử.

  3. ược hưởng cc quyền cng dn.

  4. Ở trong tnh trạng hợp lệ qun dịch.

  5. Hội đủ những điều kiện khc dự liệu trong đạo luật bầu cử Dn Biểu.

  IỀU 33

  Thượng Nghị Viện gồm từ ba mươi (30) đến su mươi (60) Nghị Sĩ.

  1. Nghị Sĩ được cử tri đon ton quốc bầu ln trong một cuộc phổ thng đầu phiếu trực tiếp v kn theo thể thức Lin Danh đa số. Mỗi Lin Danh gồm từ một phần su (1/6) đến một phần ba (1/3) tổng số Nghị Sĩ.

  2. Nhiệm kỳ Nghị Sĩ l su (6) năm, mỗi ba (3) năm bầu lại phn nửa (1/2). Nghị Sĩ c thể được ti cử.

  3. Cc Nghị Sĩ trong php nhiệm đầu tin sẽ được chia lm hai nhm đều nhau, theo thể thức rt thăm. Nhm thứ nhất c nhiệm kỳ su (6) năm, nhm thứ hai c nhiệm kỳ ba (3) năm.

  4. Cuộc bầu cử cc tn Nghị Sĩ phải được tổ chức chậm nhất l một (1) thng trước khi phn nửa (1/2) tổng số Nghị Sĩ chấm dứt php nhiệm.

  IỀU 34

  ược quyền ứng cử Nghị Sĩ những cng dn đủ ba mươi (30) tuổi tnh đến ngy bầu cử, hội đủ cc điều kiện dự liệu trong đạo luật bầu cử Nghị Sĩ v cc điều kiện qui định ở iều 32.

  IỀU 35

  1. Trong trường hợp khống khuyết Dn Biểu v bất cứ nguyn nhn no, cuộc bầu cử thay thế sẽ được tổ chức trong hạn ba (3) thng, nếu sự khống khuyết xảy ra trn hai (2) năm trước ngy chấm dứt php nhiệm.

  2. Trong trường hợp kh&ng khuyết Nghị Sĩ v bất cứ nguyn nhn no, cuộc bầu cử thay thế sẽ được tổ chức chung với cuộc bầu cử phn nửa (1/2) tổng số Nghị Sĩ gần nhất.

  IỀU 36

  Cc thể thức v điều kiện ứng cử, bầu cử Dn Biểu v Nghị Sĩ, kể cả Dn Biểu đồng bo Thiểu số, sẽ do những đạo luật quy định.

  IỀU 37

  1. Khng thể truy tố, tầm n, bắt giam hay xt xử một Dn Biểu hay Nghị Sĩ v những sự pht biểu v biểu quyết tại Quốc Hội.

  2. Trong suốt thời gian php nhiệm, ngoại trừ trường hợp quả tang phạm php, khng thể truy tố, tầm n, bắt giam hay xt xử một Dn Biểu hay Nghị Sĩ, nếu khng c sự chấp thuận của ba phần tư (3/4) tổng số Dn Biểu hay Nghị Sĩ.

  3. Trong trường hợp quả tang phạm php, sự truy tố hay bắt giam sẽ được đnh chỉ nếu c sự yu cầu của Viện sở quan.

  4. Dn Biểu v Nghị Sĩ c quyền bảo mật về xuất xứ cc ti liệu trnh by trước Quốc Hội.

  5. Dn Biểu v Nghị Sĩ khng thể kim nhiệm một chức vụ cng cử hay dn cử no khc.

  6. Dn Biểu v Nghị Sĩ c thể phụ trch giảng huấn tại cc trường đại học v cao đẳng kỹ thuật.

  7. Dn Biểu, Nghị Sĩ v người hn phối khng thể tham dự những cuộc đấu thầu hay k hợp đồng với cc cơ quan cng quyền.

  IỀU 38

  1. Trong trường hợp can tội phản quốc hay cc trọng tội khc, Dn Biểu hay Nghị Sĩ c thể bị Viện sở quan truất quyền.

  2. Sự truất quyền phải được hai phần ba (2/3) tổng số Dn Biểu hay Nghị Sĩ đề nghị.

  3. Quyết định truất quyền phải được ba phần tư (3/4) tổng số Dn Biểu hay Nghị Sĩ chấp thuận.

  4. ương sự được quyền biện hộ trong mọi giai đoạn của thủ tục truất quyền.

  IỀU 39

  Quốc Hội c thẩm quyền:

  1. Biểu quyết cc đạo luật.

  2. Ph chuẩn cc hiệp ước v hiệp định quốc tế.

  3. Quyết định việc tuyn chiến v nghị ha.

  4. Quyết định việc tuyn bố tnh trạng chiến tranh.

  5. Kiểm sot chnh phủ trong việc thi hnh chnh sch Quốc Gia.

  6. Trong phạm vi mỗi viện, quyết định hợp thức ha sự đắc cử của cc Dn Biểu hay Nghị Sĩ.

  IỀU 40

  1. Mỗi viện với một phần ba (1/3) tổng số Dn Biểu hay Nghị Sĩ c quyền yu cầu Thủ Tướng hay cc nhn vin chnh phủ ra trước Viện sở quan để trả lời cc cu chất vấn về sự thi hnh chnh sch quốc gia.

  2. Chủ tịch Ủy Ban của mỗi viện c quyền yu cầu cc nhn vin chnh phủ tham dự cc phin họp của Uy Ban để trnh by về cc vấn đề lin quan đến Bộ sở quan.

  IỀU 41

  Thượng Nghị Viện c quyền mở cuộc điều tra về sự thi hnh chnh sch quốc gia v yu cầu cc cơ quan cng quyền xuất trnh cc ti liệu cần thiết cho cuộc điều tra ny.

  IỀU 42

  1. Quốc Hội c quyền khuyến co thay thế từng phần hay ton thể Chnh phủ với đa số hai phần ba (2/3) tổng số Dn Biểu v Nghị Sĩ.

  2. Nếu Tổng Thống khng c l do đặc biệt để khước từ, sự khuyến co sẽ c hiệu lực.

  3. Trong trường hợp Tổng Thống khước từ, Quốc Hội c quyền chung quyết sự khuyến co với đa số ba phần tư (3/4) tổng số Dn Biểu v Nghị Sĩ. Sự khuyến co sau ny của Quốc Hội c hiệu lực kể từ ngy chung quyết.

  IỀU 43

  1. Dn Biểu v Nghị Sĩ c quyền đề nghị cc dự n luật.

  2. Tổng Thống c quyền đề nghị cc dự thảo luật.

  3. Cc dự n luật v dự thảo luật, gọi chung l dự luật phải được đệ nạp tại văn phng Hạ Nghị Viện.

  4. Trong mọi trường hợp Hạ Nghị Viện chấp thuận hoặc bc bỏ một dự luật. Viện ny đều chuyển dự luật sang văn phng Thượng Nghị Viện trong thời hạn ba (3) ngy trn.

  5. Nếu Thượng Nghị Viện đồng quan điểm với Hạ Nghị Viện, dự luật sẽ được chuyển sang Tổng Thống để ban hnh hoặc sẽ bị bc bỏ.

  6. Nếu Thượng Nghị Viện khng đồng quan điểm với Hạ Nghị Viện, dự luật sẽ được gởi về văn phng Hạ Nghị Viện trong thời hạn ba (3) ngy trn, km theo quyết nghị c viện dẫn l do.

  7. Trong trường hợp sau ny, Hạ Nghị Viện c quyền chung quyết dự luật với đa số hai phần ba (2/3) tổng số Dn Biểu.

  8. Nếu Hạ Nghị Viện khng hội đủ đa số hai phần ba (2/3) ni trn, quan điểm của Thượng Nghị Viện được coi l chung quyết.

  9. Thời gian thảo luận v biểu quyết một dự luật tại Thượng Nghị Viện chỉ c thể bằng phn nửa (1/2) thời gian thảo luận v biểu quyết tại Hạ Nghị Viện. Thời gian thảo luận v chung quyết một dự luật tại Hạ Nghị Viện chỉ c thể gấp đi thời gian thảo luận v biểu quyết tại Thượng Nghị Viện.

  IỀU 44

  1. Cc dự luật được Quốc Hội chung quyết sẽ được chuyển sang Tổng Thống trong thời hạn ba (3) ngy trn.

  2. Thời gian ban hnh l mười lăm (15) ngy trn kể từ ngy Tổng Thống tiếp nhận dự luật.

  3. Trong trường hợp khẩn cấp do Quốc Hội thẩm định, thời hạn ban hnh l bảy (7) ngy trn.

  4. Nếu Tổng Thống khng ban hnh trong cc thời hạn kể trn, dự luật đ được Quốc Hội biểu quyết đương nhin thnh luật v sẽ được Chủ Tịch Thượng Nghị Viện ban hnh.

  IỀU 45

  1. Trong thời hạn ban hnh, Tổng Thống c quyền gởi thng điệp c viện dẫn l do yu cầu Quốc Hội phc nghị một hay nhiều điều khoản của dự luật.

  2. Trong trường hợp ny, Quốc Hội sẽ họp khong đại lưỡng viện để chung quyết dự luật vớ đa số qu bn (1/2) tổng số Dn Biểu v Nghị Sĩ. Nếu Quốc Hội chung quyết bc bỏ lời yu cầu phc nghị của Tổng Thống, dự luật đương nhin thnh luật v được chuyển sang Tổng Thống để ban hnh.

  IỀU 46

  1. Dự thảo ngn sch được đệ nạp tại văn phng Hạ Nghị Viện trước ngy ba mươi thng chn (30-09).

  2. Dn Biểu v Nghị Sĩ c quyền đề nghị cc khoản chi mới nhưng đồng thời phải đề nghị cc khoản thu tương đương.

  3. Hạ Nghị Viện phải biểu quyết dự thảo ngn sch trước ngy ba mươi thng mười một (30-11) v chuyển bản văn đ được chấp thuận đến văn phng Thượng Nghị Viện chậm nhất l ngy một thng mười hai (1-12).

  4. Thượng Nghị Viện phải biểu quyết dự thảo ngn sch trước ngy ba mươi mốt thng mười hai (31-12).

  5. Trong thời hạn ni trn, nếu Thượng Nghị Viện yu cầu Hạ Nghị Viện phc nghị một hay nhiều điều khoản trong dự thảo ngn sch, thủ tục qui định tại điều 43 phải được p dụng. Trường hợp ny Tổng Thống c quyền k sắc luật cho thi hnh từng phần ngn sch tương đương với một phần mười hai (1/12) ngn sch thuộc ti kho trước cho đến khi Hạ Nghị Viện chung quyết xong dự thảo ngn sch.

  IỀU 47

  1. Mỗi Viện họp những kha thường lệ v những kha bất thường.

  2. Hằng năm mỗi viện họp hai kha thường lệ. Một kha họp bắt đầu ngy thứ Hai đầu tin trong thng Tư dương lịch, một kha họp bắt đầu ngy thứ hai đầu tin trong thng Mười dương lịch. Mỗi kha họp thường lệ khng thể lu qu chn mươi (90) ngy. Tuy nhin Hạ Nghị Viện c thể triển hạn kha họp để chung quyết dự thảo ngn sch.

  3. Mỗi viện c thể triệu tập cc kha họp bất thường khi c sự yu cầu của Tổng Thống hoặc một phần ba (1/3) tổng số Dn Biểu hay Nghị Sĩ. Nế kha họp bất thường do Tổng Thống yu cầu triệu tập, nghị trnh kha họp do Tổng Thống ấn định.

  IỀU48

  1. Quốc Hội họp cng khai trừ khi qu bn (1/2) tổng số Dn Biểu hay Nghị Sĩ hiện diện yu cầu họp kn.

  2. Trong cc phin họp cng khai, bin bản tường thuật ton vẹn cuộc thảo luận v cc ti liệu trnh by tại Quốc Hội sẽ được đăng trn Cng Bo.

  IỀU 49

  1. Mỗi viện bầu Chủ Tịch v cc nhn vin văn phng.

  2. Mỗi viện thnh lập cc Uy Ban thường trực v cc Ủy Ban đặc biệt.

  3. Mỗi viện trọn quyền ấn định nội quy.

  4. Văn phng hai (2) viện ấn định thủ tục lin lạc v sinh hoạt giữa hai (2) viện.

  IỀU 50

  1. Chủ Tịch Thượng Nghị Viện triệu tập v chủ tọa cc phin họp khong đại lưỡng viện.  2. Trường hợp Chủ Tịch Thượng Nghị Viện bị ngăn trở, Chủ Tịch Hạ Nghị Viện sẽ thay thế Chủ Tịch Thượng Nghị Viện trong nhiệm vụ ny.
  • CHƯƠNG IV: HNH PHP
  IỀU 51

  Quyền Hnh Php được Quốc Dn ủy nhiệm cho Tổng Thống

  IỀU 52

  1. Tổng Thống v Ph Tổng Thống cng đứng chung một lin danh, được cử tri ton quốc bầu ln theo lối phổ thng đầu phiếu trực tiếp v kn.

  2. Nhiệm kỳ của Tổng Thống v Ph Tổng Thống l bốn (4) năm. Tổng Thống v Ph Tổng Thống c thể được ti cử một lần.

  3. Nhiệm kỳ của Tổng Thống v Ph Tổng Thống chấm dứt đng mười hai (12) giờ trưa
  ngy cuối cng thng thứ bốn mươi tm (48) kể từ ngy nhậm chức v nhiệm kỳ của tn Tổng Thống v tn Ph Tổng Thống bắt đầu từ lức ấy.

  4. Cuộc bầu cử tn Tổng Thống v tn Ph Tổng Thống được tổ chức vo ngy cha nhật bốn (4) tuần lễ trước khi nhiệm kỳ của Tổng Thống tại chức chấm dứt.

  IỀU 53

  ược quyền ứng cử Tổng Thống hoạc Ph Tổng Thống những cng dn hội đủ cc điều kiện sau đy:

  1. C Việt tịch từ khi mới sanh ra v lin tục cư ngụ trn lnh thổ Việt Nam t nhất mười (10) năm tnh đến ngy bầu cử.

  Thời gian cng cn v lưu vong chnh trị tại ngoại quốc được kể như thời gian cư ngụ tại nước nh.

  2. ủ ba mươi lăm (35) tuổi tnh đến ngy bầu cử.

  3. ược hưởng cc quyền cng dn.

  4. Ở trong tnh trạng hợp lệ qun dịch.

  5. Hội đủ những điều kiện khc dự liệu trong đạo luật bầu cử Tổng Thống v Ph Tổng Thống.

  IỀU 54

  1. Tối cao Php viện lập danh sch ứng cử vin, kiểm sot tnh cch hợp thức của cuộc bầu cử v tuyn bố kết quả.

  2. Cc ứng cử vin được hưởng đồng đều phương tiện trong cuộc vận động tuyển cử.

  3. Một đạo luật sẽ qui định thể thức ứng cử v bầu cử Tổng Thống v Ph Tổng Thống.

  IỀU 55

  Khi nhậm chức, Tổng Thống tuyn thệ trước quốc dn với sự chứng kiến của Tối cao Php viện v Quốc Hội: Ti long trọng tuyn thệ trước quốc dn sẽ bảo vệ Tổ Quốc, tn trọng Hiến Php, phục vụ quyền lợi quốc gia dn tộc v tận lực lm trn nhiệm vụ Tổng Thống Việt Nam Cộng Ha.

  IỀU 56

  1. Nhiệm kỳ của Tổng Thống v Ph Tổng Thống c thể chấm dứt trước hạn kỳ trong những trường hợp:

  a. Mệnh chung.

  b. Từ chức.

  c. Bị truất quyền.

  d. Bị bệnh tật trầm trọng v ko di khng cn năng lực để lm trn nhiệm vụ. Sự mất năng lực ny phải được Quốc Hội xc nhận với đa số ba phần tư (3/4) tổng số Dn Biểu v Nghị Sĩ sau cc cuộc gim định v phản gim định y khoa.

  2. Trong trường hợp nhiệm vụ của Tổng Thống chấm dứt trn một (1) năm trước kỳ hạn, Ph Tổng Thống sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ.

  Tổng Thống trong thời hạn ba (3) thng để tổ chức cuộc bầu cử tn Tổng Thống v tn Ph Tổng Thống cho nhiệm kỳ mới.

  3. Trong trường hợp nhiệm vụ Tổng Thống chấm dứt dưới một (1) năm trước kỳ hạn, Ph Tổng Thống sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống đến hết nhiệm kỳ, ngoại trừ trường hợp Tổng Thống bị truất quyền.

  4. Nếu v một l do g Ph Tổng Thống khng thể đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống, Chủ Tịch Thượng Nghị Viện sẽ đảm nhiệm chức vụ ny trong thời hạn ba (3) thng để tổ chức bầu cử tn Tổng Thống v tn Ph Tổng Thống.

  IỀU 57

  Tổng Thống ban hnh cc đạo luật trong thời hạn qui định ở điều 44.

  IỀU 58

  1. Tổng Thống bổ nhiệm Thủ Tướng; theo đề nghị của Thủ Tướng, Tổng Thống bổ nhiệm cc nhn vin Chnh Phủ.

  2. Tổng Thống c quyền cải tổ ton bộ hay một phần Chnh Phủ, hoặc tự , hoặc sau khi c khuyến co của Quốc Hội.

  IỀU 59

  1. Tổng Thống bổ nhiệm với sự chấp thuận của Thượng Nghị Viện:

  a. Cc trưởng nhiệm sở ngoại giao.

  b. Viện Trưởng cc viện ại Học.

  2. Tổng Thống thay mặt Quốc Gia trong việc giao thiệp với ngoại quốc, tiếp nhận ủy nhiệm thư của cc đại diện ngoại giao.

  3. Tổng Thống k kết v sau khi được Quốc Hội ph chuẩn, ban hnh cc hiệp ước v hiệp định quốc tế.

  IỀU 60

  Tổng Thống l Tổng Tư Lệnh tối cao Qun Lực Việt Nam Cộng Ha.

  IỀU 61

  1. Tổng Tống ban cc loại huy chương.

  2. Tổng Thống c quyền n x v n giảm hnh phạt cc phạm nhn.

  IỀU 62

  1. Tổng Thống hoạch định chnh sch quốc gia.

  2. Tổng Thống chủ tọa Hội ồng Tổng Trưởng.

  IỀU 63

  1. Tổng Thống tiếp xc với Quốc Hội bằng thng điệp. Vo mỗi kha họp thường lệ v mỗi khi thấy cần, Tổng Thống thng bo cho Quốc Hội biết tnh hnh quốc gia v chnh sch đối nội, đối ngoại của Chnh Phủ.

  2. Thủ Tướng v cc nhn vin Chnh Phủ c thể tham dự cc phin họp của Quốc Hội hoặc của cc Ủy Ban để trnh by v giải thch về cc vấn đề lin quan đến chnh sch quốc gia v sự thi hnh chnh sch quốc gia.

  IỀU 64

  1. Trong cc trường hợp đặc biệt, Tổng Thống c thể k sắc luật tuyn bố tnh trạng bo động, giới nghim hay khẩn trương trn một phần hay ton lnh thổ.

  2. Quốc Hội phải được triệu tập chậm nhất mười hai (12) ngy kể từ ngy ban hnh sắc luật để ph chuẩn, sửa đổi hoặc bải bỏ.

  3. Trong trường hợp Quốc Hội bải bỏ hoặc sửa đổi sắc luật của Tổng Thống, cc tnh trạng đặc biệt đ được ban hnh sẽ chấm dứt hoặc thay đổi hiệu lực.

  IỀU 65

  Trong tnh trạng chiến tranh khng thể tổ chức bầu cử được, với sự chấp thuận của hai phần ba (2/3) tổng số Dn Biểu v Nghị Sĩ, Tổng Thống c quyền lưu nhiệm một số cc cơ quan dn cử v bổ nhiệm một số tỉnh trưởng.

  IỀU 66

  1. Ph Tổng Thống l Chủ tịch hội đồng văn ha gio dục, hội đồng kinh tế x hội v hội đồng cc Sắc Tộc thiểu số.

  2. Ph Tổng Thống khng thể kim nhiệm một chức vụ no trong Chnh phủ.

  IỀU 67

  1. Thủ Tướng điều khiển Chnh Phủ v cc cơ cấu hnh chnh quốc gia.

  2. Thủ Tướng chịu trch nhiệm về sự thi hnh chnh sch quốc gia trước Tổng Thống.

  IỀU 68

  1. Tổng Thống, Ph Tổng Thống v cc nhn vin Chnh Phủ khng thể kim nhiệm một chức vụ no thuộc lnh vực tư, d c th lao hay khng.

  2. Trong mọi trường hợp người hn phối của cc vị ny khng được tham dự cc cuộc đấu thầu hoặc kết ước với cc cơ quan cng quyền.

  IỀU 69

  1. Hội ồng An Ninh Quốc Gia c nhiệm vụ:

  - Nghin cứ cc vấn đề lin quan đến an ninh quốc phng.

  - ề nghị cc biện php thch ứng để duy tr an ninh quốc gia.

  - ề nghị tuyn bố tnh trạng bắo động, giới nghim, khẩn trương hoặc chiến tranh.

  - ề nghị tuyn chiến hay nghị ha.

  2. Tổng Thống l Chủ Tịch Hội ồng An Ninh Quốc Gia.

  IỀU 70

  1. Nguyn tắc địa phương phn quyền được cng nhận cho cc tập thể địa phương c tư cch php nhn như: x, tỉnh, thị x v thủ đ.

  2. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức v điều hnh nền hnh chnh địa phương.

  IỀU 71

  1. Cc cơ quan quyết định v cc vị chỉ huy cc cơ quan chấp hnh cc tập thể địa phương phn quyền sẽ do cử tri bầu ln theo lối phổ thng đầu phiếu trực tiếp v kn.

  2. Ring ở cấp x, x trưởng c thể do hội đồng x bầu ln trong số cc hội vin hội đồng x.

  IỀU 72

  Cc vị chỉ huy cc cơ quan chấp hnh của cc tập thể địa phương phn quyền l:

  - X trưởng ở cấp x.
  - Tỉnh trưởng ở cấp tỉnh.
  - Thị trưởng ở cấp thị x trưởng ở thủ đ.

  IỀU 74

  Chnh Phủ bổ nhiệm bn cạnh cc Trưởng, Thị Trưởng, X Trưởng hai (2) vin chức c nhiệm vụ phụ t về hnh chnh v an ninh cng cc nhn vin hnh chnh khc.

  IỀU 75  Nhn vin cc cơ quan quyết nghị v cc vị chỉ huy cc cơ quan chấp hnh của cc tập thể địa phương phn quyền c thể bị Tổng Thống giải nhiệm trong trường hợp vi phạm Hiến Php, luật php quốc gia hay chnh sch quốc gia.
  • CHƯƠNG V: TƯ PHP
  IỀU 76

  1. Quyền Tư Php độc lập, được ủy nhiệm cho Tối Cao Php Viện v được hnh xử bởi cc Thẩm Phn xử n.

  2. Một đạo kuật sẽ qui định sự tổ chức v điều hnh ngnh Tư Php.

  IỀU 77

  Mọi Ta n phải do một đạo luật thiết lập với một thnh phần Thẩm Phn xử n v Thẩm Phn cng tố chuyn nghiệp v theo một thủ tục tn trọng quyền biện hộ.

  IỀU 78

  1. Thẩm Phn xử n v Thẩm Phn cng tố được phn nhiệm r rệt v c qui chế ring biệt.

  2. Thẩm Phn xử n quyết định theo lương tm v php luật dưới sự kiểm sot của Tối Cao Php Viện.

  3. Thẩm Phn cng tố theo di sự p dụng luật php để bảo vệ trật tự cng cộng dưới sự kiểm sot của Bộ Tư Php.

  IỀU 79

  Thẩm Phn xử n chỉ c thể bị giải nhiệm trong trường hợp bị kết n, vi phạm kỷ luật hay bất lực về tinh thần hoặc thể chất.

  IỀU 80

  1. Tối Cao Php Viện gồm từ chn (9) đến mười lăm (15) Thẩm Phn. Tối Cao Php Viện do Quốc Hội tuyển chọn v Tổng Thống bổ nhiệm theo một danh sch ba mươi (30) người do Thẩm Phn on, Cng Tố on v Luật Sư on bầu ln.

  2. Thẩm Phn Tối Cao Php Viện phải l những Thẩm Phn hay Luật Sư đ hnh nghề t nhất mười (10) năm trong ngnh Tư Php.

  3. Nhiệm kỳ của Thẩm Phn Tối Cao Php Viện l su (6) năm.

  4. Thnh phần cử tri thuộc Thẩm Phn on, Cng Tố on v Luật Sư on phải đồng đều.

  5. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức v điều hnh Tối Cao Php Viện.

  IỀU 81

  1. Tối Cao Php Viện c thẩm quyền giải thch Hiến Php, phn quyết về tnh cch hợp hiến hay bất hợp hiến của cc đạo luật, sắc luật; tnh cch hợp hiến v hợp php của cc sắc lệnh, nghị định v quyết định hnh chnh.

  2. Tối Cao Php Viện c thẩm quyền phn quyết về việc giải tn một chnh đảng c chủ trương v hnh động chống lại chnh thể Cộng Ha.

  3. Trong trường hợp ny, Tối Cao Php Viện sẽ họp khong đại ton viện, cc đại diện Lập Php hoặc Hnh Php c thể tham dự để trnh by quan điểm.

  4. Những quyết định của Tối Cao Php Viện tuyn bố một đạo luật bất hợp hiến hoặc giải tn một chnh đảng phải hội đủ đa số ba phần tư (3/4) tổng số Thẩm Phn Tối Cao Php Viện.

  IỀU 82

  Tối Cao Php Viện c thẩm quyền phn quyết về cc vụ thượng tố cc bản n chung thẩm.

  IỀU 83

  Tối Cao Php Viện c ngn sch tự trị v c quyền lập qui để quản trị ngnh Tư Php.

  IỀU 84

  1. Hội ồng Thẩm Phn c nhiệm vụ:

  - ề nghị bổ nhiệm, thăng thưởng, thuyn chuyển v chế ti về kỷ luật cc Thẩm Phn xử n.

  - Cố vấn Tối Cao Php Viện về cc vấn đề lin quan đến ngnh Tư Php.

  3. Hội ồng Thẩm Phn gồm cc Thẩm Phn xử n do cc Thẩm Phn xử n bầu ln.  4. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức v điều hnh Hội ồng Thẩm Phn.
  • CHƯƠNG VI: CC ỊNH CHẾ ẶC BIỆT
  ặc Biệt Php Viện

  IỀU 85

  ặc Biệt Php Viện c thẩm quyền truất quyền Tổng Thống, Ph Tổng Thống, Thủ Tướng, cc Tổng Bộ Trưởng, cc Thẩm Phn Tối Cao Php Viện v cc Gim St Viện trong trường hợp can tội phản quốc v cc trọng tội khc.

  IỀU 86

  1. ặc Biệt Php Viện do Chủ Tịch Tối Cao Php Viện giữ chức Chnh Thẩm v gồm năm (5) Dn Biểu v năm (5) Nghị Sĩ.

  2. Khi Chủ Tịch Tối Cao Php Viện l bị can, Chủ Tịch Thượng Nghị Viện giữ chức Chnh Thẩm.

  IỀU 87

  1. ề nghị khởi tố c viện dẫn l do phải được qu bn (1/2) tổng số Dn Biểu v Nghị Sĩ k tn. Quyết định khởi tố phải được đa số hai phần ba (2/3) tổng số Dn Biểu v Nghị Sĩ biểu quyết chấp thuận.

  Ring đối với Tổng Thống v Ph Tổng Thống đề nghị khởi tố c viện dẫn l do phải được hai phần ba (2/3) tổng số Dn Biểu v Nghị Sĩ k tn.

  Quyết định khởi tố phải được đa số ba phần tư (3/4) tổng số Dn Biểu v Nghị Sĩ biểu quyết chấp thuận.

  2. ương sự phải đnh chỉ nhiệm vụ từ khi Quốc Hội biểu quyết truy tố đến khi ặc Biệt Php Viện phn quyết.

  3. ặc Biệt Php Viện phn quyết truất quyền theo đa số ba phần tư (3/4) tổng số nhn vin. Ring đối với Tổng Thống v Ph Tổng Thống phn quyết truất quyền theo đa số bốn phần năm (4/5) tổng số nhn vin.

  4. ương sự được quyền biện hộ trong mọi giai đoạn của thủ tục truy tố.

  5. Sau khi bị truất quyền, đương sự c thể bị truy tố trước cc ta n c thẩm quyền.

  6. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức, điều hnh v thủ tục trước ặc Biệt Php Viện Gim St Viện.

  IỀU 88

  Gim St Viện c thẩm quyền:

  1. Thanh tra, kiểm sot v điều tra nhn vin cc cơ quan cng quyền v tư nhn đồng phạm hay tng phạm về mọi hnh vi tham nhũng, đầu cơ, hối mại quyền thế hoặc phương hại đến quyền lợi quốc gia.

  2. Thẩm tra kế ton đối với cc cơ quan cng quyền v hợp doanh.

  3. Kiểm k ti sản cc nhn vin cc cơ quan cng quyền kể cả Tổng Thống, Ph Tổng Thống, Thủ Tướng, Dn Biểu, Nghị Sỉ, Chủ Tịch Tối Cao Php Viện.

  4. Ring đối với Chủ Tịch Gim St.

  5. Viện v cc Gim St Vin, việc kiểm k ti sản do Tối Cao Php Viện đảm trch.

  IỀU 89

  1. Gim St Viện c quyền đề nghị cc biện php chế ti về kỷ luật đối với nhn vin phạm lỗi hoặc yu cầu truy tố đương sự ra trước ta n c thẩm quyền.

  2. Gim St Viện c quyền cng bố kết quả cuộc điều tra.

  IỀU 90

  1. Gim St Viện gồm từ chn (9) đến mười tm (18) Gim St vin, một phần ba (1/3) do Quốc Hội, một phần ba (1/3) do Tổng Thống v một phần ba (1/3) do Tối Cao Php Viện chỉ định.

  2. Gim St vin được hưởng những quyền hạn v bảo đảm cần thiết để thi hnh nhiệm vụ.

  IỀU 91

  Gim St Viện c ngn sch tự trị v c quyền lập qui để tổ chức nội bộ v quản trị ngnh gim st.

  Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức v điều hnh Gim St Viện.

  Hội ồng Qun Lực

  IỀU 92

  1. Hội ồng Qun Lực cố vấn Tổng Thống về cc vấn đề lin quan đến Qun Lực, đặc biệt l việc thăng thưởng, thuyn chuyển v trừng phạt qun nhn cc cấp.

  2. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức v điều hnh Hội ồng Qun Lực.

  Hội ồng Văn Ha Gio Dục

  IỀU 93

  1. Hội ồng Văn Ha Gio Dục c nhiệm vụ cố vấn Chnh Phủ soạn thảo v thực thi chnh sch văn ha gio dục.

  Một Lm Viện Quốc Gia sẽ được thnh lập.

  2. Với sự chấp thuận của Quốc Hội, Hội ồng Văn Ha Gio Dục c thể cử đại diện thuyết trnh trước Quốc Hội về cc vấn đề lin hệ.

  3. Cc dự luật lin quan đến văn ha gio dục c thể được Hội ồng tham gia kiến trước khi Quốc Hội thảo luận.

  IỀU 94

  1. Hội ồng Văn Ha Gio Dục gồm:

  - Một phần ba (1/3) hội vin do Tổng Thống chỉ định.

  - Hai phần ba (2/3) hội vin do cc tổ chức văn ha gio dục cng v tư, cc hiệp hội phụ huynh học sinh đề cử.

  2. Nhiệm kỳ của Hội ồng Văn Ha Gio Dục l bốn (4) năm.

  3. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức v điều hnh Hội ồng Văn Ha Gio Dục.

  Hội ồng Kinh Tế X Hội

  IỀU 95

  1. Hội ồng Kinh Tế X Hội c nhiệm vụ cố vấn chnh phủ về những vấn đề kinh tế v x hội.

  2. Với sự chấp thuận của Quốc Hội, Hội ồng Kinh Tế X Hội c thể cử đại diện thuyết trnh trước Quốc Hội về cc vấn đề lin hệ.

  3. Cc dự luật kinh tế v x hội c thể được Hội ồng Kinh Tế X Hội tham gia kiến trước khi Quốc Hội thảo luận.

  IỀU 96

  1. Hội ồng Kinh Tế X Hội gồm:

  - Một phần ba (1/3) hội vin do Tổng Thống chỉ định.

  - Hai phần ba (2/3) hội vin do cc tổ chức cng kỹ nghệ, thương mại, nghiệp đon, cc hiệp hội c tnh cch kinh tế v x hội đề cử.

  2. Nhiệm kỳ Hội ồng Kinh Tế X Hội l bốn (4) năm.

  3. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức v điều hnh Hội ồng Kinh Tế X Hội.

  Hội ồng cc Sắc Tộc

  IỀU 97

  1. Hội ồng cc Sắc Tộc c nhiệm vụ cố vấn chnh phủ về cc vấn đề lin quan đến đồng bo thiểu số.

  2. Với sự chấp thuận của Quốc Hội, Hội ồng cc Sắc Tộc c thể cử đại diện thuyết trnh trước Quốc Hội về cc vấn đề lin hệ.

  3. Cc dự luật lin quan đến đồng bo thiểu số c thể được Hội ồng cc Sắc Tộc tham gia kiến trước khi đưa ra Quốc Hội thảo luận.

  IỀU 98

  1. Hội ồng cc Sắc Tộc gồm c:

  - Một phần ba (1/3) hội vin do Tổng Thống chỉ định.

  - Hai phần ba (2/3) hội vin do cc Sắc Tộc Thiểu Số đề cử.

  2. Nhiệm kỳ Hội ồng cc Sắc Tộc l bốn (4) năm.  3. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức v điều hnh Hội ồng cc Sắc Tộc.
  • CHƯƠNG VII: CHNH ẢNG V ỐI LẬP
  IỀU 99

  1. Quốc Gia cng nhận chnh đảng giữ vai tr thiết yếu trong chế độ dn chủ.

  2. Chnh đảng được tự do thnh lập v hoạt động theo cc thể thức v điều kiện luật định.

  IỀU 100

  Quốc Gia khuyến khch việc tiến tới chế độ lưỡng đảng.

  IỀU 101

  Quốc Gia cng nhận sự định chế ha đối lập chnh trị.

  IỀU 102  Một đạo luật sẽ ấn định quy chế chnh đảng v đối lập chnh trị.
  • CHƯƠNG VIII: TU CHNH HIẾN PHP
  IỀU 103

  1. Tổng Thống, qu bn (1/2) tổng số Dn Biểu hay qu bn (1/2) tổng số Nghị Sĩ c quyền đề nghị tu chnh Hiến Php.

  2. ề nghị phải viện dẫn l do v được đệ nạp tại văn phng Thượng Nghị Viện.

  IỀU 104

  Một Ủy Ban lưỡng Viện sẽ được thnh lập để nghin cứu về đề nghị tu chnh Hiến Php v thuyết trnh trong những phin họp khong đại lưỡng Viện.

  IỀU 105

  Quyết định tu chnh Hiến Php phải hội đủ hai phần ba (2/3) tổng số Dn Biểu v Nghị Sĩ.

  IỀU 106

  Tổng Thống ban hnh đạo luật tu chnh Hiến Php theo thủ tục quy định ở iều 44.

  IỀU 107  Khng thể huỷ bỏ hoặc tu chnh điều một (1) v điều ny của Hiến Php.
  • CHƯƠNG IX: IỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP
  IỀU 108

  Hiến Php bắt đầu c hiệu lực kể từ ngy ban hnh v Ước Php tạm thời ngy mười chn thng su năm một ngn chn trăm su mươi lăm (19.06.1965) đương nhin hết hiệu lực.

  IỀU 109

  Trong thời gian chuyển tiếp, Quốc Hội dn cử ngy mười một thng chn năm một ngn chn trăm su mươi su (11.09.1966) đại diện Quốc Dn trong phạm vi lập php.

  1. Soạn thảo v chung quyết:

  - Cc đạo luật bầu cử Tổng Thống v Ph Tổng Thống, Thượng Nghị Viện v Hạ Nghị Viện.

  - C đạo luật tổ chức Tối Cao Php Viện v Gim St Viện.

  - Cc quy chế chnh đảng v bo ch.

  2. Ph chuẩn cc Hiệp Ước.

  IỀU 110

  Kể từ khi Tổng Thống v Ph Tổng Thống nhiệm kỳ một (1) nhậm chức, Quốc Hội dn cử ngy mười một thng chn năm một ngn chn trăm su mươi su (11.09.1966) đảm nhiệm quyền Lập Php cho đến khi Quốc Hội php nhiệm một (1) được triệu tập.

  IỀU 111

  Trong thời gian chuyển tiếp, Uy Ban Lnh ạo Quốc Gia v Uy Ban Hnh Php Trung Ương lưu nhiệm cho đến khi Tổng Thống v Ph Tổng Thống nhiệm kỳ một (1) nhậm chức.

  IỀU 112

  Trong thời gian chuyển tiếp, cc Ta An hiện hnh vẫn tiếp tục hnh xử quyền Tư Php cho đến khi cc định chế Tư Php qui định trong Hiến Php ny được thnh lập.

  IỀU 113

  Quốc Hội dn cử ngy mười một thng chn năm một chn trăm su mươi su (11.09.1966) sẽ lập danh sch ứng cử vin, kiểm sot tnh cch hợp thức v tuyn bố kết quả cuộc bầu cử Tổng Thống v Ph Tổng Thống nhiệm kỳ một (1).

  IỀU 114

  Trong nhiệm kỳ đầu tin, Tổng Thống c thể bổ nhiệm cc Tỉnh Trưởng.

  IỀU 115

  Cuộc bầu cử Tổng Thống v Ph Tổng Thống phải được tổ chức chậm nhất su (6) thng kể từ ngy ban hnh Hiến Php ny.

  IỀU 116  Cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Php, việc tổ chức Tối Cao Php Viện v Gim St.
  • Chủ Tịch Ủy Ban Thảo Hiến
   INH THNH CHU
  Viện phải được thực hiện chậm nhất l mười hai (12) thng kể từ ngy Tổng Thống nhiệm kỳ một (1) nhậm chức.

  IỀU 117

  Cc cơ cấu khc do Hiến Php qui định phải được thiết lập chậm nhất l hai (2) năm kể từ ngy Quốc Hội php nệm một (1) được thnh lập.  Bản Văn Hiến Php ny đ được Quốc Hội chung quyết trong phin họp ngy 18 thng ba năm 1967.
  • Si gn, ngy 18 thng 3 năm 1967
   Chủ Tịch Quốc Hội Lập Hiến
   PHAN KHẮC SỬU

 2. #2
  Join Date
  Sep 2007
  Posts
  464
  Thanks
  8
  Thanked 445 Times in 121 Posts

  Thumbs up Re: HIẾN PHP VIỆT NAM CỘNG HA

  Nếu c thể
  Xin Vi Hữu KIM ( Ban Điều Hnh ) sưu tầm v cho đăng lại Hiến Php của nền đệ nhứt Cộng Ha ( 1955-1963 ) để chng ti c dịp hiểu thm về sinh hoạt dn chủ dưới thời Tổng Thống Ng Đnh Diệm.
  Chn thnh cảm ơn .
  HV
  Last edited by Huy Van; 05-07-2009 at 08:36 AM.

 3. #3
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  713
  Thanks
  51
  Thanked 290 Times in 192 Posts

  Default Re: HIẾN PHP VIỆT NAM CỘNG HA

  Quote Originally Posted by HUY VĂN View Post
  Nếu c thể
  Xin Vi Hữu KIM ( Ban Điều Hnh ) sưu tầm v cho đăng lại Hiến Php của nền đệ nhứt Cộng Ha ( 1955-1963 ) để chng ti c dịp hiểu thm về sinh hoạt dn chủ dưới thời Tổng Thống Ng Đnh Diệm.
  Chn thnh cảm ơn .
  HV
  Cho anh Huy Văn,

  Ti c giữ một bản copy dưới dạng pdf ... Anh download về xem . Dự định đnh my để tiện cho việc đăng tải ... Nhưng bận qu chưa c thời gian để lm .

  HIẾN PHP VIỆT NAM CỘNG HA 1956 bản Việt ngữ

  Anh Huy Văn vo đy xem bản Anh ngữ .

  HIẾN PHP VIỆT NAM CỘNG HA 1956 bản Anh ngữ

  Enjoy reading !

 4. #4
  Join Date
  Sep 2007
  Posts
  464
  Thanks
  8
  Thanked 445 Times in 121 Posts

  Default Re: HIẾN PHP VIỆT NAM CỘNG HA

  Chn thnh cảm ơn ...
  Thn i chc Anh/ Chị sức khỏe để ...phụng sự ! ( Tạm mượn lời của K giả Huyền Vũ )
  HV

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •