Quote Originally Posted by Linh hồn của Tre View Post
Hm qua nấu mn ni ... lc ngm nếp với nước l dứa th mu nếp đẹp lắm, nhưng khi hấp xi ln th mu xanh khng cn tươi nữa m ng qua mu xanh a, khng cn đẹp nữa nhưng thơm v ngon lắm, chỉ c l Tre khng c ci bnh trng phồng cuộc xi lại ăn chung thi

C ai biết mần răng để giữ ci mu xanh tươi như lc nếp chưa hấp khng ? Chỉ Tre với (nhưng Tre khng muốn bỏ mu ) ...
O ngm nếp trong nước l dứa chưa đủ đ (2 tiếng đồng hồ). Cũng như khi nhuộm tc vậy. Phải để thuốc nhuộm ngấm vo rồi mới xả tc với nước ấm th mu bạc khng cn bạc nữa! ....h h ....!!!
Trả lời trễ vẫn hơn l lm thinh suốt mấy năm .....trường.