Thư Mời Tham Dự

Trn Trọng Knh Mời
Qu Đồng Hương, bớt cht thời giờ qu bu, đến chung vui cng
Ngy Họp Bạn Paris "Hoa Đo Năm Ngoi"
(Tc Giả "Hoa Đo Năm Ngoi" đến từ Oslo, Na Uy)

Tổ Chức Tại :
CISP Maurice Ravel - Salle De Stages
6 Avenue Maurice Ravel
75 012 Paris

Tel : 01 4358 9600

Ngy Chủ Nhật 13/12/2009
Từ 14G30 Tới 18G00

Chương Trnh Sinh Hoạt :
1/ Cho Cờ & Mặc Niệm
2/ BS Phan Khắc Tường CT/CĐNVQGTDTP ngỏ lời khai mạc
3/ Nh văn Trần Thị Diệu Tm giới thiệu
tc phẩm Hoa Đo Năm Ngoi v tc giả Nguyễn Hữu Nhật.

4/ Nh văn Từ Tr nhận định về Hoa Đo Năm Ngoi
(Tiểu Thuyết 300 trang viết về cuộc đời t người biết r
của Ngọc Hn Cng Cha, vợ Vua Quang Trung)
5/ Vn Hải phỏng vấn tc giả Hoa Đo Năm Ngoi
v nh văn Nguyễn Thị Vinh (đến từ Na Uy.)
6/ Nh văn Nguyễn Hữu Nhật trnh by về :
Tuổi Gi V Tuổi Trẻ Việt Nam Ở Qu Người
(Một đề ti được nhiều Qu Đồng Hương quan tm)
7/ Pht hnh tc phẩm Hoa Đo Năm Ngoi
8/ Tiệc tr Tất Nin 2009 với CĐNVQGTDTP

Sự Hiện Diện Của Qu Vị
l một vinh dự cho Ngy Văn Nghệ Paris
v Tủ sch Văn nghệ Si gn Nghĩa thư
trong việc gp phần cng Qu Đồng Hương duy tr v pht triển
Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam tại qu người.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do Tại Php
Ban Tổ Chức Trn Trọng Knh Mời

BS Phan Khắc Tường