Mời nghe truyện ngắn: Đo phai năm Cũ của Phạm Thanh Thy
http://www.mediafire.com/?kllnz23gmzn