Ma Thu V Ti


*
Thu về cho l thay mầu
Gi thu giục l đuổi nhau trn đường
Ngồi đy nghe giọt sầu vương
Nhớ ngy thng cũ cổng trường đợi em
Gi bay mi tc nhung huyền
Mắt nai ngơ ngc đảo đin lng người
D ngy xưa đ xa vời
Ma thu vẫn gợi lng ti nhớ nng
*
NguyễnTmHn