Cho tất cả ACE,

V đ dọn nh kh nhiều lần, nn một số links (trong diễn đn) c lẽ khng work (v nhiều l do), v moderators chưa thấy/biết (miss) để sửa/thay/xa link/url v cch đăng (audio & video) lại cho đng. V vậy, khi anh chị em c vo nghe nhạc, nghe đọc truyện, xem phim ... nếu thấy link dead, nghe khng được ... v.v.. Xin vui lng dnh cht thời giờ report lại ở đy (xin copy & ghi lại đy url/ link của topic đ lun cho mod dễ tm kiếm) để chng ti "sửa lại" cho đng ...

Xin vui lng tiếp 1 tay để cho diễn đn chng ta hoạt động tốt hơn (for the good of everyone)

Cm ơn tất cả ACE trước ...

MGP