Chủ Nhật 2 thng 5-2010, tại Hội trường VietHerald
Từ 2 chiều đến 6 giờ chiều, mời cc Anh Chị Em đến tham dự
Buổi ra mắt sch THIN THẦN TRONG ĐỊA NGỤC của Nh thơ Ng Tịnh Yn
gy quỹ gip trẻ em VN bị bn qua Cam Bốt