Thua bi sạch ti

Trời đ sng trưng miệng vẫn kh
Đng đng bản mặt tựa nh kho
Nằm trn lưng vng d dy nhỏ
Tựa dưới sn bng ci đt to
Lổm nhổm mấy thằng ty trắng lọ
Leo nheo c đầm bch đen nho
Tối qua st phạt cng quan họ
Nay giống thằng bần ha kiếp b

đng ha NCH
9.2010