Thi thế cũng xong

Chẳng biết v sao ngươi bỏ đời
Lao vo xe điện chết như chơi
Muộn phiền chắc đ cao hơn ni
- Khổ thế m sao chẳng thấu trời?

Nghe ni ngươi từ Trung Mỹ đến
Cũng phường di tr giống như ta
V đu mộng đẹp thnh sương khi?
Nhắm mắt, hồn đi. Một st na!

Ta lặng nhn nơi ngươi ng xuống
Thương người chết thảm thịt xương tan
Xưa mơ o gấm về qu cũ
Giờ lại về trong cỗ o quan

Thi thế cũng xong rồi một kiếp
Ngươi buồn, ta cũng chẳng vui hơn
Nhưng phải tm qun m gượng sống
Tội g phải chết, c ai thương?


HĐĐB
(2006)